Medarbejdercoaching

Styrk medarbejdernes performance og profil med medarbejdercoaching

Sidder dine medarbejdere fast? Eller trives de ikke 100 %? Udvikling kommer sjældent af sig selv, og nogle medarbejdere kan sidde fast og have enormt svært ved at finde motivationen til at drive udviklingen i deres arbejdsliv. Ved du egentligt, hvad der motiverer og inspirerer dem? Det kan indimellem være svært at se skoven for bare træer, og det er netop hér, at Excitos medarbejdercoaching, også kaldt medarbejderudvikling, kommer ind i billedet.

Medarbejdercoaching hos Excito er nemlig en proaktiv og forebyggende indsats, som har til formål at sikre, at dine medarbejdere udvikler sig og opnår større arbejdsglæde.

Vi hjælper dine medarbejdere med at stille skarpt på deres individuelle udfordringer, udviklingsområder og uforløste potentialer, således de kan:

 • blive bedre til at klare og tage nye, udfordrende opgaver
 • udnytte deres ressourcer bedre
 • udvikle sig i den retning, de drømmer om.

 

Dyk ned i medarbejdercoaching hos Excito og bliv klogere på, hvorfor medarbejdercoaching skaber værdi på bundlinjen.

Udvikling er alfa og omega

Medarbejderne er dit mest værdifulde aktiv

Nutidens arbejdspladser stiller flere og højere krav til medarbejderne, når det kommer til fleksibilitet, omstillingsparathed og udvikling. Vores arbejdsmarked er kendetegnet ved forandringer, internt såvel som eksternt, og hvis ikke medarbejderne er personligt afklaret med sig selv eller de konstante forandringer på arbejdspladsen, bliver det svært at opfylde de forskellige krav.

For at kunne følge med forandringerne er du nødt til at tilpasse din virksomhed, men for at det kan lykkes, skal du blive endnu bedre til at tænke på dine medarbejdere som værdifulde aktiver. På lige fod med nyt it-udstyr og software skal du have fokus på, hvordan du opruster medarbejdernes kompetencer og profiler, således de kan løse opgaverne bedst muligt og ikke mindst opfylde deres fulde potentiale. Det er både værdifuldt for dig og dine medarbejdere.

Medarbejderne er virksomhedernes vigtigste råstof

Løft virksomheden med medarbejdercoaching

Ikke to medarbejdere er ens. Derfor vil du både opleve medarbejdere, som har svært ved at sætte ord på, hvad de er særligt glade for, hvad der motiverer dem, og hvad der kan være kilder til frustration, mens det for andre er noget af det nemmeste at formulere. Det er dog essentielt, at du tager hånd om førstnævnte, da der kan ligge en enorm guldgrube gemt – både personligt og professionelt.

I værste fald risikerer du nemlig, at de enten siger op eller finder sig et nyt arbejde, og det kan blive en dyr fornøjelse for virksomheden og resten af teamet. Rekrutteringer koster penge, men det gør stressede og pressede medarbejdere også, der pludselig skal løfte et ekstra læs i teamet.

Det er altså vigtigt, du sørger for, at medarbejderne er i balance, da andet påvirker værdiskabelsen i din virksomhed negativt. Men hvordan sikrer du medarbejdere i balance? Det gør du blandt andet gennem Excitos medarbejdercoaching, som typisk beskæftiger sig med emner som:

 • stress
 • performance
 • motivation
 • karriere
 • udfordringer

Motivation, trivsel og engagement er i centrum

Sådan fungerer medarbejdercoaching hos Excito

Medarbejdercoaching er en bred betegnelse, og den dækker over et væld af aktiviteter, processer og tiltag. Hos Excito skræddersyer vi af den grund også vores medarbejdercoachingforløb til den enkelte medarbejder. Det vil med andre ord være den enkelte medarbejders profil og person, som er i centrum, og gennem sparring og rådgivning hjælper vi med alt, der handler om at:

 • stille skarpt på udfordringer og dilemmaer
 • skabe bedre resultater hurtigere
 • vække den indre motivation
 • få mere overskud og bedre trivsel i hverdagen
 • se nye muligheder i deres funktion
 • bryde ud af fastlåste tankemønstre og adfærd
 • udvikle kompetencer på det faglige og personlige område.

 

Vi får dem til at sætte ord på udfordringer og udviklingsområder, således de bliver endnu klogere på dem selv. Hvad end deres målsætning er at blive mere effektiv og produktiv, bedre til at planlægge og strukturere arbejdsdagen, bedre til at sige til og fra eller at finde deres plads i et team eller en rolle, står Excito klar til at grave den motivation og det engagement frem, som får dem til at trives og indfri deres fulde potentiale.

Få styrker og svagheder frem i lyset

Start medarbejdernes udviklingsrejse med Excito

Det er individuelt, hvad medarbejderne tumler med i hverdagen. Dét har vi naturligvis øje for, når vi sammensætter et medarbejdercoachingforløb hos Excito. Fælles for alle vores forløb er dog, at vi hjælper medarbejderne med at få deres styrker og svagheder frem i lyset, således de kan opnå klarhed over en udfordring eller problemstilling.

Vi kan både sætte konkrete mål, men vores coachingforløb kan også have en mere erkendelsesorienteret karakter. Det afhænger ene og alene af den enkelte medarbejder. Helt konkret hjælper vores medarbejdercoaching blandt andet dine medarbejdere med at:

 • blive klogere på en udfordring, de har
 • afklare, hvordan de skal forholde sig til en problemstilling
 • se muligheder i stedet for begrænsninger
 • afklare, hvilke handlemuligheder de har.

Kontakt os

Medarbejderne er fundamentet i alle virksomheder. Vil du også sikre, at din virksomhed kører som en velsmurt og toptunet motor? I så fald kan medarbejdercoaching være med til at sikre, at virksomheden udvikler sig og vækster. Hør mere om dine muligheder for medarbejdercoaching hos Excito allerede i dag.  

Erhvervscoaching tilpasset jeres behov og ønsker

Hvad kan vi hjælpe med?

E-mail permission ikon

Ledelsescoaching

Er du klar til at blive udfordret på din ledelsesstil? Og ønsker du at løfte dit lederskab til nye højder? Hos Excito kan du få sparring og hjælp til at ændre din ledelsesstil i den retning, du ønsker. Gennem ledelsescoaching bliver du endnu skarpere til at tage de rigtige beslutninger.

Salgstræning ikon

Salgscoaching

Oplever jeres salgsafdeling, at det kan være svært at løbe kunderne og aftalerne i mål? Gennem fokuseret salgscoaching og motiverende ledelse kan Excito hjælpe din salgsafdeling og dine sælgere med at blive knivskarpe, så de vender hjem med mange flere lukkede aftaler